Skip to main content

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING SIGN & IMAGE

SIGN & IMAGE gevestigd te (5657 HJ) Eindhoven aan het adres Park Forum 1037, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De gegevens die u aan SIGN & IMAGE Nederland verstrekt worden opgeslagen in een bestand en gebruikt voor een zorgvuldig klantenbeheer en een accurate bedrijfsvoering, zoals de verwerking van bestellingen, klantenadministratie en het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen.

Persoonsgegevens:

SIGN & IMAGE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die door u worden verstrekt, worden door SIGN & IMAGE vertrouwelijk behandeld, met inachtneming van de toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die SIGN & IMAGE verwerkt:

 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Bankrekeningnummer.
 • IP-adres.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

SIGN & IMAGE heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@signimage, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van de verwerking:

SIGN & IMAGE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, reclamefolders en/of catalogi.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze service uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u of op een door u aangegeven adres af te leveren.
 • SIGN & IMAGE analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • SIGN & IMAGE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn:

SIGN & IMAGE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens

Debiteuren- en crediteurenadministratie – 7 jaar (wettelijke termijn)
Klantcontactmanagement – 5 jaar
Sollicitatieprocedure – 4 weken 

Delen van persoonsgegevens met derden:

SIGN & IMAGE deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SIGN & IMAGE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan het zijn dat SIGN & IMAGE uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekt. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming en/of grond van een wettelijke verplichting.

Cookies:

SIGN & IMAGE gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SIGN & IMAGE gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Deze toestemming in een cookie wordt op uw apparaat opgeslagen en maximaal 3 maanden bewaard. Indien dit cookie niet meer aanwezig is, wordt opnieuw uw toestemming gevraagd.

SIGN & IMAGE maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ’cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij hebben geen controle over wat Google zelf met de cookies doet. Voor meer informatie over deze aanbieder en hoe zij met cookies omgaan, bekijkt u haar privacy-verklaring. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Houdt u er wel rekening mee, dat onze website dan niet meer (optimaal) werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SIGN & IMAGE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@signimage.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

SIGN & IMAGE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen:

SIGN & IMAGE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@signimage.nl

Wenst u geen mailingen meer van SIGN & IMAGE te ontvangen, dan kunt u SIGN & IMAGE dat schriftelijk of per e-mail via info@signimage.nl mededelen.

Wijziging:

SIGN & IMAGE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 5 januari 2021.